Frequenze:

102.000 Mhz. - Formia - Golfo Gaeta; 96.700 Mhz.- Fondi - Lenola - Sperlonga; 94.300 Mhz. Gaeta - Itri - Formia; 91.750 Mhz. Cassino - Pontecorvo - Prov. (FR); 88.400 Mhz. Minturno - Scauri - Baia Domizia; 92.300 Mhz. Campodimele

 

Via Cristoforo Colombo, 10

Tel. 0771.21189

Fax. 0771.21877

e-mail: rformia@tiscali.it